Forankring i forbindelse med det tværkommunale projekt i undervisningsfag – inspiration

Inspiration fra Mariagerfjord Kommune I arbejdet med forankring af undervisningsfag og opfyldelse af projektets intentioner om organisatorisk forankring af fagene, er nedenstående inspiration for arbejdet med forankring  i skoleåret 2018-19 og 2019-20. Mål: At udvikle modeller der kombinerer teampraksis med ny teori og dermed gør den studerendes viden anvendelsesorienteret i arbejdet med forankring af undervisningsfag…
Læs mere