Erfaringer med kompetenceløft

Kompetenceløft i undervisningsfag

Erfaringer med kompetenceløft

1. Hvordan er undervisningen i dit fag anderledes, i forhold til før du startede på kompetenceløftet?

Som uddannet sløjdlærer har jeg fået større viden om den bløde del af faget, hvilket har givet mig et bredere felt at undervise i. Jeg er blevet mere bevidst om de valg jeg tager i forhold til indhold og mening med undervisningen. Hvor er det eleverne skal hen og hvordan kommer de det. Jeg har fået mere fokus på processen i stedet for produktet.

2. Hvilken betydning har kompetenceløftet haft for dig som lærer – og eventuelt for dit team?

For mig har det betydet, at jeg igen er blevet glad for at undervise i faget. Jeg har fået et netværk, i form at medstuderende, som jeg ved jeg kan trække på. Det giver en tilfredshed at vide, at man er uddannet i faget. For teamet betyder det, at der kan komme andre øjne og synsvinkler på i forhold til planlægning.