Forankring i forbindelse med det tværkommunale projekt i undervisningsfag – inspiration

Kompetenceløft i undervisningsfag

Forankring i forbindelse med det tværkommunale projekt i undervisningsfag – inspiration

Inspiration fra Mariagerfjord Kommune

I arbejdet med forankring af undervisningsfag og opfyldelse af projektets intentioner om organisatorisk forankring af fagene, er nedenstående inspiration for arbejdet med forankring  i skoleåret 2018-19 og 2019-20.


Mål:
At udvikle modeller der kombinerer teampraksis med ny teori og dermed gør den studerendes viden anvendelsesorienteret i arbejdet med forankring af undervisningsfag

(Modellerne tilpasses evt. lokale forhold)

Model 1

TK medarbejder, vejleder eller anden relevant ressourceperson er tovholder i organisering af jævnlige:

  • Læringssamtale(r) i et team, fagteam, PLF team med afsæt i den studerendes overvejelser i relation til anvendelse af studierelevante emner set i forhold til årsplanens udførelse i den daglige praksis på skolen/i teamet

Teams arbejder med udvikling af et eller flere fælles undervisningsforløb på  grundlag af teamets fælles refleksioner og inddragelse af teamets praksiserfaring samt studerendes ny viden, f.eks.:                  

  • Fællles undervisningsforløb med inddragelse af flere fag.
  • Afdelingens lærere i f.eks. kristendom udarbejder eksemplariske forløb.
  • Udarbejdelse af fælles undervisningsforløb i eksempelvis håndværk og design mellem studerende på tværs af makkerskoler, f.eks via Experimentarier.

Forløbene kan med fordel deles på min uddannelse, så der uanset evt. makkerskolesamarbejde sker videndeling på tværs af kommunen.

 

Model 2
Udarbejdelse af fælles undervisningsforløb i årgangsteam med  forskellige fagligheder.

En skolepædagog og/eller en pædagog i sfodelen og faglærer laver i løbet af skoleåret undervisningsforløb om bevægelse i undervisningen, så begges fagligheder supplerer hinanden. F.eks.:

  • Holdundervisning i parallellagte matematiktimer i en periode af skoleåret. Matematikvejlederen indgår i samarbejdet omkring forløbet. Afslutning med en matematikfestival /et antal matematikfagdage.
  • Samarbejde om undervisningsforløb mellem studerende i madkundskab/historie og sproglærere. På undervisningsdage for madkundskab møder elever fra Sproghuset på Søndre Skole.

 

Anvendelse af valgte modeller danner udgangspunkt for fælles møder i team og med ledelse:

 

2 årlige teammøder/afdelingsmøder hvor den studerende fortæller sit om tilegnet viden i sit team. Kan eksempelvis organiseres som en læringssamtale
1 opfølgningsmøde (MUS)  mellem ledelse og studerende med fokus på transfer til egen undervisning
2 årlige opfølgningsmøder i forbindelse (TUS) med fagteam/årgangsteam med fokus på især transfer fra uddannelsesforløbet til udviklingen af (fag)teamet
1 årligt møde mellem deltager og vejleder/ressourceperson på skolen ud fra skolens beskrivelse af vejlederrollen