Handlingsplan pr. skole, Frederikshavn Kommune

Kompetenceløft i undervisningsfag

Handlingsplan pr. skole, Frederikshavn Kommune

Handleplan for medarbejder på kompetenceløft
Skemaet udarbejdes af den ansvarlige afdelingsleder i dialog med medarbejderen

Handleplanen
– skal sikre at medarbejder og arbejdsplads får det bedst mulige udbytte af uddannelsesforløbet
– skal sikre at nødvendige og relevante aftaler er på plads

Hent skabelonen her