Inspiration

Kompetenceløft i undervisningsfag

Handlingsplan pr. skole, Frederikshavn Kommune

Handleplan for medarbejder på kompetenceløft Skemaet udarbejdes af den ansvarlige afdelingsleder i dialog med medarbejderen Handleplanen – skal sikre at medarbejder og arbejdsplads får det bedst mulige udbytte af uddannelsesforløbet – skal sikre at nødvendige og relevante aftaler er på plads Hent skabelonen her  

Forankring i forbindelse med det tværkommunale projekt i undervisningsfag – inspiration

Inspiration fra Mariagerfjord Kommune I arbejdet med forankring af undervisningsfag og opfyldelse af projektets intentioner om organisatorisk forankring af fagene, er nedenstående inspiration for arbejdet med forankring  i skoleåret 2018-19 og 2019-20. Mål: At udvikle modeller der kombinerer teampraksis med ny teori og dermed gør den studerendes viden anvendelsesorienteret i arbejdet med forankring af undervisningsfag…
Læs mere

Den faglige taburet

Eksempel på arbejde på kompetenceløftet på Håndværk og design. Opgaven lød: Formål Omsætte jeres forståelse for faget håndværk og design og jeres fagfaglige kompetencer i arbejdet med produktrealisering. Den udleverede taburet skal udtrykke jeres forståelse og kompetencer inden for Håndværk og design, så kolleger og elever bliver klogere på hvad faget håndværk og design er…/…kan…
Læs mere

Netværksmøde 1 – 2018

Der er nu gennemført netværksmøde 1 på alle fagene, som skal starte efter sommerferie. Forventningsfulde og spændte deltagere troppede talstærkt op med deres ledere. Formålet var at få skabt klarhed over de rammer og forventninger både deltager og leder har til kompetenceløftet. Næste skridt er netværksmøde to, som gennemføres fagopdelt i april. Her skal deltagerne…
Læs mere

Kompetenceløft i musik

Hvordan er undervisningen i dit fag anderledes, i forhold til før du startede på kompetenceløft?  Undervisningen er ikke blevet væsentligt anderledes, da jeg havde undervist i musik i Indskolingen i flere år. Struktur og organisering er stadig det samme. Der hvor forskellen er, er primær i det faglige indhold. Jeg arbejder anderledes med sangene og med…
Læs mere

Kompetenceløft i natur/teknologi

Hvordan er undervisningen i dit fag anderledes, i forhold til før du startede på kompetenceløft?  Efter kompetenceløftet oplever jeg at gennemføre mere fagligt målrettede undervisningsforløb, der ofte er længere og mere fagligt dybdegående. Herudover føler jeg mig fagligt bedre klædt på til at møde eleverne og deres spørgsmål i undervisningssituationen. Jeg er desuden blevet endnu…
Læs mere

Erfaringer med kompetenceløft

1. Hvordan er undervisningen i dit fag anderledes, i forhold til før du startede på kompetenceløftet? Som uddannet sløjdlærer har jeg fået større viden om den bløde del af faget, hvilket har givet mig et bredere felt at undervise i. Jeg er blevet mere bevidst om de valg jeg tager i forhold til indhold og…
Læs mere

Kompetenceløft i engelsk og musik

Line, underviser i engelsk 1.-6.klasse Jeg er blevet en endnu dygtigere engelsklærer, og jeg har nydt at spare med andre engelskundervisere både på holdet og på arbejdspladsen. Det er altid svært at finde tid nok til at fordybe sig i alt det, man gerne vil, men via kompetenceløftet blev det nødvendigt at finde tiden. Det har jeg…
Læs mere

Artikel: 1000 lærere selv på skolebænken

Hent artiklen som PDF her

Kommunernes handleplaner

Se alle kommunernes handleplaner i denne mappe.