Kompetenceløft i natur/teknologi

Kompetenceløft i undervisningsfag

Kompetenceløft i natur/teknologi

Hvordan er undervisningen i dit fag anderledes, i forhold til før du startede på kompetenceløft? 

Efter kompetenceløftet oplever jeg at gennemføre mere fagligt målrettede undervisningsforløb, der ofte er længere og mere fagligt dybdegående. Herudover føler jeg mig fagligt bedre klædt på til at møde eleverne og deres spørgsmål i undervisningssituationen. Jeg er desuden blevet endnu mere bevidst omkring fælles mål for faget og hvilke konkrete ideer til undervisning, de enkelte mål kan konkretiseres med.

Hvilken betydning har kompetenceløftet haft for dig som lærer – og eventuelt for dit team?

Jeg føler gennem kompetenceløftet at have opnået en større faglig ballast, bl.a. bestående i en indsigt i fagets bredde. Desuden er jeg blevet mere sikker på min faglighed, således at jeg i diskussion med mine fagkolleger har bedre argumenter og dermed i teamsamarbejdet har bedre mulighed for at markere mig og byde ind ift. ideer til f.eks. undervisningsforløb. Dette udmøntes eksempelvis pt, hvor vi på skolen er i færd med at udarbejde et progressionstræ – dækkende undervisningen i naturfag fra 5. – 9. klassetrin.