Netværksmøde 1

Kompetenceløft i undervisningsfag

Formålet med netværksmøde 1 er at få skabt klarhed over de rammer og forventninger både deltager og leder har til kompetenceløftet.

Næste skridt er netværksmøde to, som gennemføres fagopdelt i april. Her skal deltagerne tage en fagkollega eller en vejleder med. Når de kører hjem igen, har de en færdig årsplan i faget til egen skole, som har sammenhæng med den undervisningsplan, som gælder på kompetenceløftet. Den præsenteres deltagerne for på mødet.

Indledning på netværksmøde 1

Slides fra netværksmøde 1, Nicolaj Suhr