Netværksmøde 1 – 2018

Kompetenceløft i undervisningsfag

Netværksmøde 1 – 2018

Der er nu gennemført netværksmøde 1 på alle fagene, som skal starte efter sommerferie. Forventningsfulde og spændte deltagere troppede talstærkt op med deres ledere. Formålet var at få skabt klarhed over de rammer og forventninger både deltager og leder har til kompetenceløftet.

Næste skridt er netværksmøde to, som gennemføres fagopdelt i april. Her skal deltagerne tage en fagkollega eller en vejleder med. Når de kører hjem igen, har de en færdig årsplan i faget til egen skole, som har sammenhæng med den undervisningsplan, som gælder på kompetenceløftet. Den præsenteres deltagerne for på mødet.